Điểm Khuyến Khích Thi THPT Quốc Gia 2019 Cộng Tối Đa 2 Điểm

Theo Dự thảo thi và xét công nhận tốt nghiệp năm 2019 vừa được Bộ GD&ĐT công bố để lấy ý kiến thì điểm khuyến khích thi thpt quốc gia 2019 cộng tối đa 2 điểm.

 Thí sinh tham gia kỳ thi thpt quốc gia năm 2018

Thí sinh tham gia kỳ thi thpt quốc gia năm 2018

Cộng tối đa 2 điểm khuyến khích thi thpt quốc gia 2019

  • Thí sinh đạt loại giỏi đối với Giấy chứng nhận nghề, loại xuất sắc và giỏi đối với Bằng trung cấp: cộng 2,0 điểm.
  • Thí sinh đoạt loại khá đối với Giấy chứng nhận nghề, loại khá và trung bình khá đối với Bằng trung cấp: cộng 1,5 điểm.
  • Thí sinh đoạt loại trung bình: cộng 1,0 điểm khuyến khích để xét và công nhận tốt nghiệp thpt quốc gia năm 2019

Đây là điểm khuyến khích để xét dựa trên công thức xét tốt nghiệp năm 2019 đang được lấy ý kiến mà Bộ GD&ĐT vừa công bố. Thời gian lấy ý kiến dự thảo thi thpt quốc gia năm 2019 và xét tốt nghiệp trước khi chốt đến ngày 31.03.2019.

Cùng với điểm khuyến khích thi thpt quốc gia năm 2019 thì Bộ cũng công bố công thức xét tốt nghiệp năm 2019 để thí sinh tham khảo và đóng góp ý kiến. Trong đó công thức xét công nhận tốt nghiệp năm nay như sau:

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp năm 2019 được Bộ công bố để lấy ý kiến

Trước đó, Bộ GDĐT đã có công văn về việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 về cơ bản giữ ổn định như năm 2018 với một số điểm điều chỉnh mới như sau:

– Đề thi bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình cấp THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12; đảm bảo ngưỡng cơ bản để xét tốt nghiệp THPT và có độ phân hóa phù hợp để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp làm cơ sở cho tuyển sinh;

– Tăng cường trách nhiệm của cán bộ các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng (gọi chung là trường ĐH, CĐ) trong tổ chức thi và bảo mật đề thi, bài thi;

– Bộ GDĐT trực tiếp chỉ đạo tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm, giao nhiệm vụ cho các trường ĐH chủ trì; đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát của Bộ GDĐT và của các trường ĐH, CĐ đối với chấm bài thi tự luận;

– Tăng tỷ lệ kết quả thi trong xét công nhận tốt nghiệp THPT và tăng tính tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trong tuyển sinh ĐH, CĐ.

Kỳ thi thpt quốc gia năm 2019 để đảm bảo tránh gian lận trong thi cử như năm vừa qua, Bộ GD&ĐT sẽ bố trí camera an ninh giám sát ghi hình phòng bảo quản bài thi, đề thi 24/24.

Theo đó năm nay các thí sinh tự do và giáo dục thường xuyên cũng sẽ được sắp xếp ngồi lẫn với các học sinh đang theo học lớp 12 tại các trường trung học phổ thông để đảm bảo công bằng.

Về công tác chấm thi, các trường Đại học cũng sẽ được tham gia vào công tác chấm thi tránh những gian lận như kỳ thi thpt quốc gia năm 2018.