Cơ hội việc làm của ngành xét nghiệm y học

Cùng với nhu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe con người ngày càng tăng cao, ngành xét nghiệm y học lại đang khát nguồn nhân lực. Chính vì điều này cho thấy, cơ hội việc làm của ngành xét nghiệm y học ngày một phát triển