Những lợi ích từ việc xét nghiệm HIV sớm

Việc thực hiện xét nghiệm HIV sớm đang trở thành một phần quan trọng của chiến dịch phòng chống HIV/AIDS. Xét nghiệm HIV không chỉ giúp phát hiện sớm tình trạng nhiễm HIV, mà còn mang lại những lợi ích đáng kể cho cá nhân và cộng đồng.